top of page
Amsterdam Canal

Proces

Op 16 februari 2023 werd bekendgemaakt dat er mogelijk een erotisch centrum komt in de buurt van de RAI. Zowel de Groene Zoom (het pad tussen het nhow-hotel en het Beatrixpark) als de ‘lus’ van de afrit S109 (naast het Amstelpark in Buitenveldert), staat op de lijst van drie voorkeurslocaties.

In juni 2023 moet het stadsdeelbestuur, bestaande uit de stadsdeelcommissie en het Dagelijks Bestuur (DB), van stadsdeel Zuid een advies geven over deze twee locaties aan het college van burgemeester en wethouders. Het DB neemt het advies van de stadsdeelcommissie over als deze is opgesteld door een meerderheid van de commissie (art. 19 lid 5).

 

In het najaar of eind 2023 zal het college een besluit nemen over de definitieve locatie. Naar verwachting wordt begin 2024 de definitieve locatie voorgelegd aan de gemeenteraad.

Timeline Sex Centre Amsterdam 7.png

Laat je horen (rood en oranje)

Timeline2
Timelne3
Timeline1

Deelname

donderdag 30 maart

Inspraak bewoners en Specialisten

Raadscommissie Algemene Zaken

Tijdstip: 13:30

Locatie: Commissiezaal, Amstel1, 1011PN, Amsterdam

U bent van harte welkom om in te spreken.

Hoe kan je je stem laten horen: Aanmelden als spreker (buurt bewoner) of input leveren via email: hier vindt je meer

Vergader data en tijden Raadscommissie Algemene Zaken: Vergaderschema

Aanmelden: via dit formulier.

Maandag 3 april 2023

Bezwaren

De Stadsdeelcommissie Zuid

Tijdstip: 19:00 uur

Details

De stadsdeelcommissie Zuid hoort graag uw ideeën, suggesties en/of bezwaren over de twee voorkeurslocaties in stadsdeel Zuid.

Op 7 maart jl. is er tijdens de buurtbijeenkomst in de RAI al veel informatie opgehaald door de oppositiepartijen.

Op 3 april zullen alle partijen, dus ook de coalitiepartijen, aanwezig zijn.

Woensdag 12 april 2023

Hoorzitting

Belangenorganisaties en deskundigen

Tijdstip: 19:30

Locatie: RAI

De stadsdeelcommissie nodigt diverse (belangen)organisaties en deskundigen uit en gaat in gesprek over de impact van een megabordeel op de buurt en op overige betrokkenen (sociaalmaatschappelijk, economisch, verkeer en vervoer, infrastructuur, sekswerk, mensenhandel, scholen en onderwijs, etc.). Bewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom als toehoorder. Voor deze bijeenkomst is een kleiner aantal plekken beschikbaar. 

Meekijken: Link

Woensdag 12 april 2023

Demonstratie

Zeg NEE tegen Erotisch Centrum

Tijdstip: 19:00

Locatie: RAI

Kom en laat je stem horen!

We zien je daar. Breng je mobieltje mee, maak fotos en videos en kom gezellig meedansen op onze protest actie.

Woensdag 19 april 2023

Commissievergadering in de wijk

Belanghebbenden

Tijdstip:  19:30

Locatie: NTB

U bent van harte welkom om in te spreken.

 

Aanmelden: kan via dit formulier.

Woensdag 24 mei 2023

Commissievergadering in de wijk

Belanghebbenden

Tijdstip:  19:30

Locatie: NTB

U bent van harte welkom om in te spreken.

 

Aanmelden: kan via dit formulier.

bottom of page